3 راه برای بهبود شرایط کارمندان و مشتریان

نکات مهم

  • تاکید بر نقاط قوت فردی
  • قدرتمند سازی کارمندان با فرهنگ محیط کار
  • قرار دادن مشتری در مرکز توجه مدل کسب و کار

آیندۀ کار چیزی فراتر از مقابله با مشکلات است. برای ایجاد محل کاری در سطح جهانی، فراگیران باید درک صحیحی از شرایط انسانی داشته باشند. عقاید، احساسات، افکار، و تصورات فرد بر عملکرد او در کسب و کار تاثیر می گذارد. بعنوان مثال، ویژگی های احساسی کارمندان خود را در نظر بگیرید. اگر به این ویژگی ها نپردازید، در بهترین حالت عملکردی متوسط خواهند داشت. اما اگر به تجارب و احساسات آنها اهمیت دهید، کارمندان شما احساس ارزشمندی خواهند کرد و عملکرد بهتری دارند. آنها می تواند در کسب و کارشان پیشرفت کنند، مشکلات را حل نمایند، دیگر همکارانشان را برانگیزانند، و مشتریان را راضی نگه دارند.

عقاید، افکار، و تصورات انسانی می تواند بر عملکرد افراد در کسب و کار تاثیر گذار باشد و در نتیجه مشتریان را نیز راضی نگه دارد. به همین صورت، در مورد مشتریان نیز این امر می تواند صدق کند که سبب بهبود شرایط کسب و کار می شود. مشتریان چیزی بیش از تعاملات رضایت بخش می خواهند. در واقع آنها به دنبال تعاملات انسانی و معنادار هستند. همانطور که اقتصاد دانان رفتارگرا تخمین زده اند، عوامل احساسی شامل حدود 70 درصد از تصمیم گیری های اقتصادی است.

تمرکز بر عوامل انسانی امری فراتر از جلب رضایت کارمندان و مشتریان است. مدیران برتر از مداخلات عملی و بررسی های مداوم برای اطمینان حاصل کردن از اینکه استراتژی های کاربردی دارند استفاده می کنند تا عملکرد افراد را ارتقا دهند. در زیر سه استراتژی کاربردی انسانی مرود بحث قرار می گیرد.

  1. تاکید بر نقاط قوت شخصی

تحقیقات Gallup نشان می دهد که زمانیکه مدیران و رهبران بر نقاط قوت کارمندان تمرکز می کنند و به نقاط ضعف آنها توجهی ندارند، در واقع به افراد کمک می کنند تا به اهداف بزرگی دست یابند. در نتیجه، کسب و کار ارتقا می یابد. بعنوان مثال، کارمندانی که بازخورد های مبتنی بر قدرت را از مدیرانش دریافت می کنند، سودآوری و بازدۀ بیشتری دارند. دلیل این امر این است که کارمندان برای پیشرفت ترغیب می شوند، با یکدیگر همکاری می کنند، و احساس با ارزش بودن می کنند. مدیران و رهبران باید به نقاط قوت کارمندان توجه کنند تا عملکرد آنها را ارتقا دهند.

  1. قدرتمند ساختن کارمندان با فرهنگ محل کارِ استثنایی

تجزیه و تحلیل های Gallup نشان می دهد کارمندان نیازهای روانشناسی پایه ای مانند درک انتظارات، دریافت فرصت هایی برای پیشرفت و یادگیری را دارند. زمانیکه این نیاز ها برآورده شود، کارمندان می توانند هر روز کار خود را بهبود دهند. آنها بیشتر متمرکز خواهند بود و بدین صورت راحت تر به اهداف دست می یابند. در نتیجه، کارمندان می توانند بصورت مثبتی بر نتیجه تاثیر بگذارند. متاسفانه بسیاری از فضاهای کاری به نیاز های کارمندان توجهی ندارد. بعنوان مثال، تنها یک از هر سه کارمند معتقد است که نیازهای شخصی او مورد توجه است.

سازمان هایی با فرهنگ کارِ ارتقا یافته، اصول مشترکی دارند که به شرح زیر است:

  • مدیران آنها به فضای رقابتی، و استراتژی های بخصوص را در اولویت قرار می دهند.
  • آنها برای استفاده از ابزار صحیح و استخدام و توسعۀ مدیران اهمیت زیادی قائل هستند.
  • مدیران و رهبران بصورت مداوم با هم گفتگو می کنند و بازخوردهایی را ارائه می دهند.

مدیر مهمترین عامل برای ترغیب کارمندان می باشد. مدیران به تنهایی می توانند تا 70 درصد در جذب کارمندان موفق باشند.

  1. مشتریان را در مرکز توجه کسب و کار خود قرار دهید.

در دنیای کسب و کار آینده، رقابت بر سر قیمت و کیفیت همچنان ادامه دارد. برای بدست آوردن مشتریان، مدیران باید بصورت جدی نیازهای آنها را در نظر بگیرند. برای انجام این کار، نیاز به بررسی های مداوم از نیازها و انتظارات مشتریان است. این امر به مدیران کمک می کند نیازهای مشتری را با دقت بیشتری بررسی کنند. اما این تنها آغاز کار است. مدیران باید دیدگاه های مشتریان را نیز در نظر بگیرند و بدانند آنها چه عملکردی دارند. علاوه بر این، باید به بررسی رفتارهای مشتریان بپردازند و وابستگی های عاطفی آنها به محصولات و کالاهای ارائه شده را افزایش دهند.

در نهایت، توجه به مشتریان و قرار دادن آنها در مرکز توجه، روشی است که می تواند سبب رشد کسب و کار شود. آیندۀ کاری همیشه همراه با تغییرات است. باید به نیازهای کارمندان و مشتریان توجه شود. اما برخی از مسائل نیز هیچگاه تغییر نمی کند. این موارد شامل روانشناسی پایه ای انسانی است. با تجزیه و تحلیل صحیح، مدیران می توانند بصورت موثری نیازهای افراد را ارزیابی کنند. بنابراین مدیران می توانند ظرفیت های کسب و کار را ارتقا دهند، استعداد های استثنایی کارمندان را شناسایی کنند، و سبب رشد کسب و کار شوند. به همین سادگی.

به این مقاله امتیاز دهید.
توسط |2019-10-01T06:37:18+00:00سپتامبر 10th, 2019|دسته‌بندی نشده|

درج دیدگاه